L’EIXIDA


“Dóna suport als mitjans lliures. El poder de la comunicació és el teu dret”
23 Juliol 2010, 9:05 am
Filed under: Comunicació, Opinió

Sabies que totes les persones tenen dret a l’accés i la gestió del teu mitjà de comunicació?

Des de fa més de 30 anys diversos grups a Catalunya exerceixen aquest dret però desemparats per la llei. Enguany, i reconeixent la tasca d’aquests mitjans i la precarietat en què es troben, la Secretaria de Comunicació de la Generalitat de Catalunya regula els mitjans de comunicació “sense ànim de lucre”. És això una bona notícia?

Què són això que etiqueten com a “mitjans sense ànim de lucre”?

Anomenen “mitjans sense ànim de lucre” (o també Tercer Sector de la Comunicació) totes aquelles ràdios i teles que sovint ens auto-anomenem com a lliures o comunitàries. Mitjans creats i gestionats per persones, independents completament d’institucions comercials, governamentals i religioses. Però aquestes experiències lliures i comunitàries hem estat marginades de l’assignació legal de freqüències d’emissió (motiu pel qual emetem en al·legalitat, que no vol dir il·legalitat, perquè no existeix cap llei que ens reguli).

Què demanem els mitjans lliures i comunitaris?

Davant la històrica marginació legal -atípic cas a Europa— i l’augment de la concentració empresarial en l’espai català de comunicació, volem que el decret que ens regularà garanteixi la nostra activitat (el primer esborrany a què hem accedit no ho fa). Per això, d’acord amb les recomanacions del Parlament Europeu i de l’Associació Mundial de Ràdios Comunitàries (AMARC), demanem que el reglament:

Garanteixi que les associacions o fundacions vinculades a entitats comercials, partits polítics i organitzacions religioses no siguin considerades dins la categoria de mitjans sense ànim de lucre.
Reservi un terç de l’espectre radioelèctric per als mitjans de la societat civil, que complementen els públics governamentals i els empresarials. De què serveix un reglament sense reserva d’espectre per als mitjans que ha de regular?
Requisits que s’adeqüin a les dinàmiques de funcionament del sector. Cada autor ha de ser responsable dels continguts que difon. Igualment, les exigències respecte les graelles de programació han de tenir en compte que treballem voluntàriament, amb dedicació parcial i de forma horitzontal i participativa. No tenim ni la pressa, ni els recursos humans ni materials per a la producció que els mitjans convencionals. Requerim més temps i esforç.
Concursos de llicències adaptats a les particularitats del sector (oferim el nostre assessorament!).
Obligacions de transmissió del senyal als operadors de cable i de l’espectre públic i reserva d’espais en els plans urbanístics per a la col·locació d’antenes d’ús comunitari.
Desenvolupar l’article 71 de la Llei 22/2005 de la comunicació audiovisual de Catalunya, relatiu a les mesures de foment dels mitjans sense afany de lucre.
Reconèixer els mitjans audiovisuals lliures i comunitaris més antics, doncs la regulació arriba amb trenta anys de retard (aquest és un criteri considerat en les concessions de llicències per al sector comercial!).
Els sotasignants confiem que aquestes consideracions siguin tingudes en compte en la reelaboració del Projecte de decret, abans de la seva publicació en el DOGC, obrint-lo així a un procés de participació real.

Entenem que les persones del prop i sector poden assessorar els responsables tècnics en l’elaboració del decret, d’acord amb els principis de governança que s’impulsen des d’organismes internacionals i des de les pròpies institucions catalanes.

DE MOMENT JA HAN SIGNAT: Contrabanda FM, Community Media Forum Europe, Post Scriptum Radio, Ràdio Linia IV, Ràdio Bronka, Assemblea per la Comunicació Social,Ràdio RSK, La Directa.

Més informació: http://comunicaciolliure.wordpress.com/

Anuncis





Els comentaris estan tancats.



%d bloggers like this: